ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารโรงเรียน

ข่าวสาร
Posted on
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ข่าวสาร
Posted on
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายโรงเรียน

ข่าวสาร
Posted on
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม
Posted on
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

กิจกรรม
Posted on
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2/2563

กิจกรรม
Posted on
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการแนะแนวศึกษาต่อ

กิจกรรม
Posted on
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอ่านสารวันเด็ก ปี 64 พร้อมมอบขนมสำหรับเด็กนักเรียน

กิจกรรม
Posted on
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานรำสมโภชครบ 245 ปีเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม
Posted on
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์