ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

ที่อยู่ : 22/2 ถนนรัชชูปการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร : 04-351-1789
แฟ็กซ์ : 04-352-7340