โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ข่าวสาร

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ “ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้บริจาคหินเพื่อประดับตกแต่งสวนหย่อมภายในโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  คิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)นำโดย นายคำสอน ทำนา ผู้ใหญ่บ้านดงเค็ง และตัวแทนชาวบ้านเข้ารับมอบ มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรในครั้งนี้ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายโรงเรียน
ข่าวสาร

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายโรงเรียน

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รอง ผอ.โรงเรียน ทั้ง ๔ กลุ่มงาน และหัวหนัาวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายโรงเรียน โดย ศน.มณี  ผ่านจังหาร ท่าน ผอ.ไสว  โยพนัส ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองสาเกต ท่าน ผอ.ธีรัช  คำยิ่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองยูง และคุณครูมยุรา  ศรีส่อง ครู ร.ร.บ้านแดงโนนสว่าง การประเมินห้องเรียนคุณภาพตามรูปแบบการบริหารจัดการของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ Roi-et one The first Model โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ห้องเรียน  และสถานศึกษา

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ข่าวสาร

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ชั้นอนุบาล 2 วันที่รับสมัคร 20 – 24 มีนาคม 2564 เกณฑ์การรับสมัคร เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 150 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่รับสมัคร 16 – 20 เมษายน 2564 เกณฑ์การรับสมัคร เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 280 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่…