ข่าวสาร

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ “ชาวบ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้บริจาคหินเพื่อประดับตกแต่งสวนหย่อมภายในโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  คิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)นำโดย นายคำสอน ทำนา ผู้ใหญ่บ้านดงเค็ง และตัวแทนชาวบ้านเข้ารับมอบ มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรในครั้งนี้

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *