ข่าวสาร

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายโรงเรียน

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รอง ผอ.โรงเรียน ทั้ง ๔ กลุ่มงาน และหัวหนัาวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายโรงเรียน โดย ศน.มณี  ผ่านจังหาร ท่าน ผอ.ไสว  โยพนัส ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองสาเกต ท่าน ผอ.ธีรัช  คำยิ่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองยูง และคุณครูมยุรา  ศรีส่อง ครู ร.ร.บ้านแดงโนนสว่าง การประเมินห้องเรียนคุณภาพตามรูปแบบการบริหารจัดการของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ Roi-et one The first Model โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ห้องเรียน  และสถานศึกษา

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *