กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานรำสมโภชครบ 245 ปีเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำโดย ท่าน ผอ.สุทัศน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเปิดตัวหอโหวด 101 และลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หอโหวด 101  อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การค้า  การลงทุน อีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึงในการนี้ได้จัดให้มีการรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ 245 ปี ณ หอโหวด 101 และลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *