กิจกรรม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2/2563

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่าน ผอ.สุทัศน์  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมท่านรอง ผอ.โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และคณะครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้ารับมอบอย่างพร้อมเพรียงกัน       

      ขอขอบพระคุณคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนรวมในกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์      แก่นักเรียนอย่างยิ่ง ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง ได้เป็นอย่างดี

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *