กิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รับการแนะแนวศึกษาต่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ท่านรอง ผอ.วิศิษฏ์  กิ่งโสดา และท่านรอง ผอ.นฤมล  ฤทธิแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ ค่ณะบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดและวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดในโอกาสแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งกล่าวชี้แนะการศึกษาต่อ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนรวมในกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์แก่นักเรียน

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *