ภาพกิจกรรมทั้งหมดโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ตุลาคม 2563
  -วันลอยกระทง...
กันยายน 2563
  -มุฑิตาจิต 63...
  -รณรงค์ป้องกันไข...
กรกฏาคม 2563
  -พิธีเฉลิมพระเกี...
  -ตรวจเยี่ยมโรงเร...
  -ตรวจเยี่ยมโรงเร...
มีนาคม 2563
  -แห่กัณฑ์หลอน...
กุมภาพันธ์ 2563
  -ผู้ตรวจราชการ...
มกราคม 2563
  -มอบรางวัลและโล่...
  -งานวันเด็กแห่งช...
  -มอบขนมเนื่องในว...
  -พิธีมอบใบเกียรต...
ธันวาคม 2562
  -กิจกรรมแข่งขันก...
ตุลาคม 2562
  -พิธีน้อมรำลึก ร...
  -ประเมินโรงเรียน...
  -มอบทุน
  -ร่วมพิธีถวายสัก...
สิงหาคม 2562
  -โรงเรียนต้านทุจ...
  -รับ-ส่งเสด็จสมเ...
  -วันวิทยาศาสตร์ ...
  -ถวายพระพรสมเด็จ...
  -พิธีมอบทุนอุดหน...
  -พิธีมอบทุนการศึ...
  -วันสุนทรภู่คู่ว...
กรกฏาคม 2562
  -ถวายพระพร ร.10...
มิถุนายน 2562
  -พิธีไหว้ครู 256...
  -ประชุมผู้ปกครอง...
พฤษภาคม 2562
  -มอบเงินบริจาคให...
  -อบรมสะเต็ม ป.ต้...
เมษายน 2562
  -อบรม STEM ป.ปลา...
  -ประเพณีสงกรานต์...
มีนาคม 2562
  -พิธีมอบใบประกาศ...
  -บุญผะเหวด ประจำ...
กุมภาพันธ์ 2562
  - ทัศนศึกษา...
มกราคม 2562
  -วันครู ประจำปี2...
  -กิจกรรมวันเด็ก...
ธันวาคม 2561
  -สังสรรค์ส่งท้าย...
  -ทำบุญตักบาตรส่ง...
  -กิจกรรมวันคริสต...
  -ร่วมพิธีถวายสัก...
  -ยินดีต้อนรับ รอ...
  -ม.อ.เกมส์61...
พฤษจิกายน 2561
  -สมมาน้ำคืนเพ็ง...
  -คนเก่งของเรา...
กันยายน 2561
  -มรดกภูมิปัญญา...
  -งานมุทิตาจิต 61...
  -วันสันติภาพโลก...
  -ปลอดลูกน้ำยุงลา...
  -ประเมินคุณภาพกา...
สิงหาคม 2561
  -ต้อนรับ ผอ....
  -กิจกรรมวันแม่แห...
  -พิธีมอบทุนการศึ...
กรกฏาคม 2561
  -พิธีเฉลิมพระเกี...
  -รำพิธีฉลองร้อยเ...
มิถุนายน 2561
  -ไหว้ครู61...
  -สร้างพลเมืองสู่...
  -รณรงค์เล่นพนันบ...
เมษายน 2561
  -สงกรานต์...
มีนาคม 2561
  -ม.3 รับใบประกาศ...
  -ep รับใบประกาศ...
  -ประเมินคุณภาพสถ...
  -ทัศนศึกษา...
  -แห่กัณฑ์หลอน...
กุมภาพันธ์ 2561
  -ครูเก่ง นักเรีย...
  -191 พบปะนักเรีย...
  -ประชุมคณะกรรมกา...
มกราคม 2561
  -ปฐมวัย ม.อ.เกมส...
  -กีฬาสี ม.อ เกมส...
  -วันครูแห่งชาติ...
  -วันเด็กแห่งชาติ...
ธันวาคม 2560
  -เฮฮาปาร์ตี้ ต้อ...
  -ทำบุญตักบาตรในเ...
  -มอบของที่ระลึก...
  -นักกีฬายอดเยี่ย...
  -สโมสรโรตารี่...
พฤษจิกายน 2560
  -เยี่ยมโรงเรียน...
กันยายน 2560
  -งานเกษียณอายุ ป...
  -งานวันเกษียณ ปี...
  -สู่เส้นชัย วัยเ...
  -มหกรรมตลาดนัดแน...
  -ประเมินลูกน้ำยุ...
  -ฉีดวัคซีน...
  -มอบทุนเด็กยากจน...
สิงหาคม 2560
  -กิจกรรม วันวิทย...
  -กิจกรรมวันแม่แห...
  -เปิดโลกปิโตรเลี...
กรกฏาคม 2560
  -วันสุนทรภู่คู่ว...
  -พิธีมอบทุนมูลนิ...
  -อย.น้อย...
  -โครงการปลูกป่าร...
  -กิจกรรมแห่เทียน...
มิถุนายน 2560
  -ลงคะแนนเลือกประ...
  -พิธีไหว้ครู...
  -การเลือกตั้งประ...
พฤษภาคม 2560
  -ประชุมผู้ปกครอง...
มกราคม 2560
  -กิจกรรมวันเด็ก ...
ธันวาคม 2559
  -กิจกรรมวันปีใหม...
พฤษจิกายน 2559
  -โครงการป้องกันแ...
  -แว่นตาสร้างโอกา...
ตุลาคม 2559
  -ปรับเปลี่ยนพฤติ...
กันยายน 2559
  -วันแห่งเส้นชัย ...
สิงหาคม 2559
  -คนเก่งวันวิทย์...
  -กิจกรรมวันแม่แห...
  -กิจกรรมวันอาเซี...
กรกฏาคม 2559
  -เปิดบ้านวิชาการ...
  -พิธีมอบทุนมูลนิ...
  -กิจกรรมวันเข้าพ...
  -กิจกรรมวันสถาปน...
มิถุนายน 2559
  -รณรงค์ต่อต้านยา...
  -พิธีไหว้ครู 59...
  -ประชาธิปไตยในโร...
  -ตรวจคุณภาพอาหาร...
พฤษภาคม 2559
  -ประชุมผู้ปกครอง...
  -กิจกรรมวันวิสาข...
  -อบรมสัมมนาครูแล...
เมษายน 2559
  -สงกรานต์ลูก เหล...
มีนาคม 2559
  -ประเมินประสิทธิ...
  -พิธีมอบใบประกาศ...
  -แห่กัณฑ์หลอน 59...
  -D.A.R.E
กุมภาพันธ์ 2559
  -ค่ายวิชาการสายช...
  -Independent Stu...
  -ประเมินอาหารผู้...
  -คนเก่งวันนี้...
มกราคม 2559
  -โรงเรียนสีวัดทะ...
  -ประชุมเชิงรุกสั...
  -ประชุมคณะกรรมกา...
  -การอบรมการศึกษา...
  -วันครูแห่งชาติ ...
  -การแข่งขันกีฬา ...
  -กิจกรรมวันเด็ก...
ธันวาคม 2558
  -กิจกรรมปีใหม่ 5...
  -ม.อ เกมส์...
  -Christmas Day
  -คนเก่งของเราในว...
  -ยินดีต้อนรับท่า...
  -งานเฉลิมพระเกีย...
  -งานเฉลิมพระเกีย...
  -กีฬาเครือข่าย...
พฤษจิกายน 2558
  -การนิเทศ ติดตาม...
  -การปฏิบัติตนวัน...
  -มอบเกียรติบัตรง...
  -มิ่งมงคลสถิต ใ...
  -ลดเวลาเรียนเพิ่...
กันยายน 2558
  -บรรยากาศการสอบป...
  -มอบเกียรติบัตรโ...
  -สู่เส่นชัยด้วยค...
  -การตรวจเยี่ยม น...
  -กิจกรรมงานมุฑิต...
  -โครงการโรงเรียน...
  -การประเมินโรงเร...
  -เด็กพิเศษเรียนร...
  -ประเมินเด็กภาวะ...
  -การนิเทศวิชาการ...
สิงหาคม 2558
  -ประเมินโรงเรียน...
  -ยินต้อนรับ ...
  -สารานุกรมไทย...
  -การฝึกอบรมลูกเส...
  -กิจกรรมการจัดงา...
  -กิจกรรมวันแม่ (...
  -กิจกรรมวันแม่...
  -รณรงค์ไข้เลือดอ...
  -ประชุมคณะกรรมกา...
  -วันอาเซียน...
กรกฏาคม 2558
  -ประเพณีแห่เทียน...
  -วันภาษาไทย...
  -วันพระราชสมภพสม...
  -รับทุนมูลนิธิ...
  -SMEP WE ARE ...
  -วันพระนารายณ์...
  -การศึกษาดูงานกา...
  -รับทุนการศึกษา...
  -วันสถาปนาลูกเสื...
มิถุนายน 2558
  -โครงการ D.A.R.E...
  -วันต่อต้านยาเสพ...
  -พิธีไหว้ครู...
  -การประกวดระเบีย...
พฤษภาคม 2558
  -ประชุมผู้ปกครอง...
  -วันฉัตรมงคล...
เมษายน 2558
  -วันสงกรานต์ สน...
  -วันจักรี...
  -ร่วมพิธีถวายพระ...
  -ประชุมคณะกรรมกา...
มีนาคม 2558
  -ยุวทูตความดี ไป...
  -พิธีมอบประกาศนี...
  -ศึกษาดูงาน...
  -กาประเมินประสิท...
  -มอบตัวนักเรียน...
  -ประเมินอาหาร...
  -แห่กัณฑ์หลอน...
  -ชนะเลิศรำบายศรี...
  -LAS(local asses...
  -ทำบุญที่วัดวิมล...
กุมภาพันธ์ 2558
  -ประเมินพัฒนาการ...
  -สอบห้องเรียนพิเ...
  -อบรมแกนนำนักเรี...
  -ประเมินออกใบอนุ...
  -boy scout junior
  -คนเก่งรับเกียรต...
  -กิจกรรมเดินทางไ...
มกราคม 2558
  -ป.1 เดินทางไกล...
  -วันครูแห่งชาติ...
  -ปฐมวัย ม.อ.เกมส...
  -เกียรติบัตรโรงเ...
  -ลูกเสือ-เนตรนาร...
  -วันเด็กแห่งชาติ...
  -วันปีใหม่...
ธันวาคม 2557
  -Christmas Day
  -มอ.เกมส์...
  -Gifted program ...
  -การแข่งขันกีฬา-...
  -วันพ่อแห่งชาติ...
  -5 ธันวา วันพ่อแ...
พฤษจิกายน 2557
  -การนิเทศเชิงรุก...
  -คนเก่งวันนี้...
  -โรงเรียนเมืองร้...
  -อาจารย์และนิสิต...
  -ยุวทูตแห่งความด...
  -นักเรียนเก่งของ...
  -สายชั้นประถมศึก...
  -การประกวดกิจกรร...
  -ลอยกระทง...
ตุลาคม 2557
  -การอบรมสัมมนาตา...
กันยายน 2557
  -กิจกรรมวันนี้...
  -อบรมการจัดการศึ...
  -เกษียณปี 2557...
  -การนิเทศติดตามแ...
  -มหาวิทยาลัยมหาส...
  -กิจกรรมเสริมสร้...
  -กิจกรรมสภานักเร...
  -อบรมการใช้โปรแก...
  -ประเมินสายชั้นอ...
  -อบรมจริยธรรม นร...
  -ยินดีต้อนรับคณะ...
  -ตรวจสุขภาพฟันปร...
สิงหาคม 2557
  -กิจกรรมหน้าโรงเ...
  -คนเก่งวันนี้...
  -ประกวดโรงเรียนป...
  -กิจกรรมวันนี้...
  -พิธีมอบทุน...
  -การประกวดวงดนตร...
  -12 สิงหามหาราช...
  -มหกรรมเปิดบ้านว...
  -วันแม่แห่งชาติ...
กรกฏาคม 2557
  -การเรียนรู้เพศว...
  -เส้นทางแห่งความ...
  -ภัยมืดจากยาเสพต...
  -แห่เทียนพรรษา 2...
  -รับเกียรติบัตรว...
  -งานทักษิณานุปทา...
  -โรคมือ เท้า ป...
  -มอบทุนช่วยเหลือ...
มิถุนายน 2557
  -ประชุมคัดเลือกก...
  -เยี่ยมชมการสอนแ...
  -พิชิตอ้วน พิชิ...
  -การนิเทศภายใน ป...
  -พิธีไหว้ครู ปีก...
  -การประกวดเดินแถ...
  -ประธานนักเรียน...
  -ประชุมผู้ปกครอง...
พฤษภาคม 2557
  -ยินดีต้อนรับคณะ...
  -แนะนำครูชาวต่าง...
  -ปฐมนิเทศนักศึกษ...
  -บรรยายกาศการเปิ...
  -การพัฒนาศักภาพค...
  -พิธีวันฉัตรมงคล...
เมษายน 2557
  -มอบเงินประกันชี...
  -มอ.สงกรานต์สราญ...
  -รายงานตัวนักเรี...
มีนาคม 2557
  -ชาว มอ.ทัศนศึกษ...
  -พิธีมอบประกาศนี...
  -บรรยากาศการรับส...
  -นิเทศติดตามผลกา...
  -ประชุมฝ่ายงบประ...
  -นักเรียนเก่ง ด...
  -บุญผะเหวดสายชั้...
  -รับสมัครนักเรีย...
  -เปิดบ้านวิชาการ...
  -รับการนิเทศติดต...
  -ประเมินกิจกรรมโ...
กุมภาพันธ์ 2557
  -ผลการแข่งขันทัก...
  -รับสมัครนักเรีย...
  -เด็กเก่งวันนี้...
  -คนดีศรี ม.อ ...
  -อบรม อย.น้อย...
  -การจัดการเรียนร...
  -งานกิจการนักเรี...
  -กิจกรรมลูกเสือส...
  -ทำบุญวันมาฆบูชา...
  -เปิดโลกการเรียน...
  -ฝ่ายวิชาการ...
  -สอบ o-net
  -กลุ่มอนามัยโรงเ...
มกราคม 2557
  -ยินดีต้อนรับท่า...
  -กลุ่มอนามัยโรงเ...
  -รับเกียรติบัตร...
  -วันครู ปี2557 ณ...
  -วันเด็ก ปี 2557...
  -วันปีใหม่โรงเรี...
  -วันคริสสมาส ...
  -5 ธันวา วันพ่อแ...
  -กีฬา มอ.เกมส์...
ชื่ออัลบั้ม
: รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
รายละเอียด
: โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
สร้างเมื่อ
2020-09-12