เรื่อง
: การขับเคลื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ตามนโยบาย “99 วันมุ่งมั่นสานฝันสู่ Top Ten NT, O-NET ระดับประเทศ” ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย
: โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ประกาศ
: 2014-11-28

: สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โดย กลุ่มนิเทศฯ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ตามนโยบาย “99 วันมุ่งมั่นสานฝันสู่ Top Ten NT, O-NET ระดับประเทศ” ปีการศึกษา 2557 เปิดไฟล์แนบ
เปิดไฟล์แนบ