โรงเรียนเรียนเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043511789 แฟกซ์ 043527340
Muang Roi-et School 22/2 Ratchupakran road Muang Roi-Et District Roi-Et Province Tel.043511789 Fax.043527340